Fremtidens arbeidsliv er her allerede

Fremtidens arbeidsliv er på mange måter kommet til oss allerede. Det er ikke lett å forutse konsekvenser og resultater av digitaliseringen, men sikkert er det at teknologiutviklingen blir voldsom. Omstillingen i samfunn og arbeidsliv må skje raskt og med høy kvalitet. Hvordan skal du som leder imøtekomme endringen?

– Med teknologisk utvikling og digitalisering på sitt beste kan hverdagen bli enklere for næringslivet, og for folk flest. Bedrifter kan nå større og nye kundegrupper, og offentlig sektor kan bli mer effektiv. Siv Jensen, utdrag fra regjeringen.no.

Frykt blant ansatte stanser satsing på automatisering

En dame jeg snakket med rett før sommeren som jobbet som lønningsansvarlig, sa at hun visste at halvparten av hennes arbeidsoppgaver kom til å forsvinne om kort tid på grunn av automatisering. Hun hadde det overhode ikke travelt med å ta i bruk nye og effektiviserende arbeidsverktøy. For hva kom til å skje med hennes stilling da – hva skulle hun gjøre?

Legg til rette for digital forandring

Mange bedrifter evner ikke, eller ønsker ikke, å se mulighetene effektiviseringen gir. Tiden er overmoden for å si ja til endring og omstilling, for så å jobbe aktivt for å oppnå fordelene og unngå ulempene. «Nei-veien» kan føre til at arbeidsplassene forsvinner, og det kan skje raskere enn du er forberedt på.

Tre punkter du som leder burde ta hensyn til i 2017:

1. Skap de rette forutsetningene

Det er ikke et nytt fenomen at nye bedrifter med nye forretningskonsepter utkonkurrerer det gamle. Det nye er den høye endringstakten hvor teknologiutvikling legger til rette for at bedriftene kan vokse seg stor og lønnsom på kort tid. Har du medarbeidere som har høy utdannelse og er faglig engasjerte? Som har større lojalitet til og interesse for faget enn til virksomheten og administrative oppgaver?

Omstillingsevne og kompetanseutvikling hos de ansatte er en av nøklene til å lykkes fremover. Faglig dyktige medarbeidere skaper effektive arbeidsformer. Du som leder har ansvar for å tilrettelegge for dine ansattes utvikling og kompetanseheving.

About Azets