Rettens begrunnelse synes å legge stor vekt på de sentrale hensynene bak avgiftssystemet. Det vises i dommen til at statens løsning ville kunne virke konkurransevridende. Et selskap som kjøper eller bygger en forretningseiendom for utleie, vil utvilsomt ha fradragsrett for anskaffelses- og byggekostnadene – forutsatt at de øvrige fradragsvilkårene er oppfylt.

About Azets