Som følge av den stadige utviklingen kan det noen ganger være nødvendig for en arbeidsgiver å justere arbeidstakers stilling og arbeidsoppgaver.

About Azets