Likviditet – å ha «penger på bok»

Regnskap

by Dag Henning Kleven

Likviditet – å ha «penger på bok»

Regnskap

by Dag Henning Kleven

Du sitter i ledelsen i et selskap og får en uventet regning. Regnskapsføreren tar kontakt og sier at det ikke er nok penger på kontoen til å betale alle regningene dine på grunn av den siste regningen som kom inn. Plutselig må du ta stilling til hvilken regning du skal vente med. Altså, overfor hvilke av dine gode leverandører og samarbeidspartnere skal du ikke overholde dine forpliktelser til? Hadde bare din kunde betalt når han skulle, så kunne også du ha overholdt dine forpliktelser.

Eller tenk deg at ditt selskap gis mulighet til å gjøre en investering. Du takker ja til denne muligheten, for du vet at summen av omløpsmidler vil kunne finansiere investeringen. Etter samtale med regnskapsfører blir du fortalt at mesteparten av omløpsmidlene er bundet opp i varelager og utestående fordringer (kunder som ennå ikke har betalt regningene sine).

Begge disse dilemmaene hindrer deg i at bedriften kan vokse og/eller hindrer deg i å ha gode relasjoner til dine partnere og leverandører. Dette kan føre til at det kan bli vanskelig å få tak i varer og/eller skaffe deg finansiering til videre vekst.

 

Likviditet er noe av det viktigste du skal jobbe med

I et selskap har du inntekter og kostnader. Hadde de kommet på samme tidspunkt, ville det vært enkelt å følge opp dette fortløpende, slik at du alltid har kontanter til å betale regningene dine.

Utfordringene er at inntektene og kostnadene kommer på ulike tidspunkt og offentlige avgifter følger en helt egen syklus. Når dette blir uoversiktlig og vi ikke har kontroll, kan vi enkelt si at kontantstrømmene i selskapet blir ustabile. Vi er usikre på når penger kommer inn og om vi har penger på konto til riktig tid, for å betale våre regninger.

Det mest likvide middelet vi har er kontanter, eller penger på bok som de sa i gamle dager. Et varelager er også likviditet, men varene må selges før de er likvide nok til å betale regninger med. En skreddersydd produksjonsmaskin er svært lite likvid.    

Hva kan du gjøre for å ha likviditet nok, altså penger nok, til å betale regningen til riktig tid eller kunne investere når du har muligheten? Her er noen eksempler:

Et av de viktigste områdene, som kanskje har størst innvirkning på likviditeten, er at kunden betaler fakturaen når de skal. For å oppnå dette kan du:

  1. Gode avtaler med kundene for å unngå uenighet om levering og dermed betaling.
  2. Fakturere umiddelbart
  3. Fakturaen skal være riktig, informativt utfylt med henvisning eller vedlegg til hva som er levert og til hvilken pris. Her følger det også krav fra myndighetene på hva den skal inneholde.
  4. Hvis en faktura likevel ikke betales til forfall, sørg for å ha gode purrerutiner.
  5. Er du i et marked med lange kredittider kan det være en ide å se på fakturasalg eller factoring, for å få penger raskere på bok. Hver har ulike fordeler og ulemper. Azets samarbeider med Debank og leverer integrerte løsninger for fakturasalg.

 

Dette er bare et eksempel på et tiltak for å bedre likviditeten. Det er mye mer en bedrift kan gjøre. Azets bistår i arbeidet med å analysere situasjonen, for så å finne tiltak som har best effekt på bedring av likviditeten til selskapet.

Lyst til å vite mer om hvordan man forbedrer likviditeten? Meld deg på vårt gratis nettkurs 26. september kl. 09.00.

Dag Henning Kleven

Om Dag Henning Kleven

English: I work as Head of Business Development in Azets. Previously, I have worked as Head of Sales and have extensive experience as Country Sales Manager in Sony and Checkpoint Systems. Norwegian: Jeg er leder for kundekontakt i Azets. Har tidligere jobbet som Head of Sales og har erfaring som Country Sales Manager i Sony og Checkpoint Systems.