Skatt på personalrabatt: Reglene for hvor mye ansatte kan få i skattefrie personalrabatter er nå endret. Endringen kom ved nyttår, noe som betyr at alle arbeidsgivere nå må sette seg inn i reglene og tilpasse seg.

Til og med 2018 var reglene for skattefrie personalrabatter meget gunstige. Fra 2019 er de strammet betydelig inn. I mange bransjer har ansatte kunnet nyte godt av store skattefrie rabatter – spesielt der det  omsettes dyre kapitalgjenstander, for eksempel en bilforhandlere eller kjøkkenforhandlere.

Hvor mye rabatt kan du få skattefritt nå?

Fra 2019 kan ikke rabatt på varer og tjenester som omsettes av arbeidsgiver overstige 50 % av prisen i sluttbrukermarkedet.

I tillegg er det en beløpsgrense på kr 7.000 per inntektsår som maksimal skattefri rabatt. Får du rabatter som overstiger denne grensen, er hele rabatten skattepliktig.

Konsern

Ved kjøp av varer og/eller tjenester fra andre selskaper i samme konsern gjelder også den skattefrie rabatten selv om arbeidsgiver ikke omsetter samme vare/tjeneste. Det er den formelle arbeidsgiveren som har ansvaret for å rapportere skattepliktige rabatter, og det må derfor innføres rutiner for å fange opp slike kjøp.

Rabatten fra konsernselskaper “tærer” på grensebeløpet på kr 7.000.

Kjøp fra kunder og/eller forretningsforbindelser

Det kan også gis skattefri personalrabatt på kjøp hos arbeidsgivers leverandører eller kunder under forutsetning av at varen/tjenesten omsettes i arbeidsgiverens virksomhet. Det er også her den formelle arbeidsgiveren som har rapporteringsansvaret, og det må også innføres rutiner for å fange opp nok opplysninger til å få dette håndtert korrekt.

Rabatten fra slike selskaper “tærer” også på grensebeløpet på kr 7.000.

Eksempel:

Hva er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet?

«Omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet» betyr den prisen som er allment tilgjengelig for forbrukerne for samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet. I praksis er dette den prisen som en ordinær kunde må betale.

Skattedirektoratet har uttalt at rabatter og tilbudspriser kan legges til grunn dersom de er «allment tilgjengelig» på kjøps-/bestillingstidspunktet. Dette kan være aktuelt der hvor arbeidsgiveren har en tilbudspris eller en kampanjepris. Da kan man bruke denne prisen når man vurderer personalrabatten.  

Det kan heller ikke være noe i veien for å sjekke prisen hos andre som selger samme vare eller tjeneste. Er denne prisen lavere, kan denne legges til grunn. Her bør arbeidsgiver sørge for at den ansatte dokumenterer prisen; f eks med bilde av annonse, plakat, eller lignende.

 

En arbeidsgiver som selger i sluttbrukermarkedet har normalt god oversikt over prisene, også hos konkurrenter. Men, jeg ser for meg at dette kan være en utfordring for firmaer lenger ned i omsetningskjeden, for eksempel en grossist eller importør. Hvordan skal de finne ut av hva deres kunder selger varene for? Dette kan i mange tilfeller variere fra kunde til kunde.

 

Rapporteringsplikt for arbeidsgiver

Skattefrie personalrabatter skal ikke innrapporteres i A-meldingen.

Skattepliktige personalrabatter må derimot innrapporteres. Det må trekkes skatt av verdien av rabatten, og det må i tillegg avsettes arbeidsgiveravgift av samme grunnlag.

Skattepliktige rabatter skal rapporteres i A-meldingen som: Naturalytelse – Skattefri personalrabatt.

 

De nye reglene krever endring i rutiner, og Azets kan bistå deg med dette

Azets har god kjennskap til de nye reglene. Vi kan tilby deg hjelp med for eksempel:

  • Informasjonsskriv til ansatte
  • Rapporteringsrutiner i form av skjema med opplysninger fra både ansatte og tredjeparter
  • Oppgradering av tekster i din personalhåndbok, arbeidsreglement, osv.

Lyst til å vite mer? Vi holder et gratis nettkurs om dette (og andre naturalytelser som har endret seg) den 7. februar kl. 09.00. Meld deg på. Etter 7. februar kan du laste ned et opptak av nettkurset. 

Trenger du hjelp til dette? Ta gjerne kontakt med din rådgiver/konsulent for mer informasjon!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data i Azets’ Privacy statement, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Tormod Johansen

Om Tormod Johansen

Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål i Azets' kurs- og kompetanseavdeling. Han er en erfaren og anerkjent kursholder – kjent som et fyrverkeri på scenen.